Skip to Content

Rahoitusvakausvirasto kerää EU-vakausmaksuja 111,6 miljoonaa euroa

Julkaisuajankohta 29.4.2016 11.46 | Julkaistu suomeksi 29.4.2016 klo 13.31
Tiedote

Vuonna 2016 luottolaitosten vakausmaksujen laskennasta vastasi ensimmäistä kertaa yhteinen kriisinratkaisuneuvosto Single Resolution Board (SRB).

Viimevuotiseen nähden vakausmaksujen määrittämisessä oli joitakin muutoksia, jotka johtivat vakausmaksujen selvään kasvuun.

Yhteistä kriisinratkaisumekanismia koskevan asetuksen EU 2014/806 (SRM-asetus) nojalla yhteisen kriisinratkaisurahaston tavoitetaso on saavutettava kahdeksassa vuodessa. Viime vuonna sovellettiin pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin EU 2014/59 (BRR-direktiivi) mukaista kymmenen vuoden kerrytysaikaa. Tämä muutos yksittäin tarkasteluna nosti maksujen määrää 25 prosentilla.

Lisäksi SRB päätti, että vuoden 2016 vakausmaksujen tavoitetasoa nostetaan 0,05 prosentilla, jotta voidaan taata yhteisen kriisinratkaisurahaston vähintään 1 prosentin tavoitekoko korvattavista talletuksista vuoteen 2024 mennessä (yhteensä noin 53,5 miljardia euroa). Tämä muutos yksittäin tarkasteluna nosti vakausmaksujen määrää 5 prosentilla.

Neuvoston täytäntöönpanoasetuksen EU 2015/81 mukaan vuotuisen tavoitetason laskennassa käytettiin mukautettua menetelmää siten, että tänä vuonna BRR-direktiivin mukaista kansallista tavoitetasoa painotettiin 60 prosentilla ja SRM-asetuksen mukaista euroalueen yhteistä tavoitetasoa painotettiin 40 prosentilla. Tämä muutos yksittäin tarkasteltuna nosti maksujen määrää noin 22 prosentilla.

Täytäntöönpanoasetuksen perusteella SRB on päättänyt pienentää kunkin laitoksen maksettavaksi kohdistuvaa määrää kahdeksasosalla (1/8) yhteiseen kriisinratkaisurahastoon siirretyistä vuoden 2015 vakausmaksusta. Tämä vähensi maksujen määrää noin 9 prosentilla.

Suomalaiset talletuspankit saavat edelleen hyvityksiä vuosina 2013–2014 maksamistaan pankkiveroista.

Rahoitusvakausvirasto kerää EU-vakausmaksut toukokuun loppuun mennessä, ja ne siirretään kesäkuun loppuun mennessä yhteiseen kriisinratkaisurahastoon.

Edellä luetellut muutokset koskivat vain luottolaitoksia. Sijoituspalveluyritykset kerryttävät kansallista vakausrahastoa ja tänä vuonna sijoituspalveluyrityksiltä kerätään vakausmaksuja yhteensä noin 5 500 euroa.

Lisätietoja asiassa antaa ekonomisti Jaakko Suni (puh. 0295 253 540, jaakko.suni(at)rvv.fi).