Skip to Content

EBA: Nivån på insättningsgarantin i brittiska bankers filialer inom EU måste bibehållas trots Brexit

Utgivningsdatum 4.3.2019 15.15 | Publicerad på svenska 23.9.2020 kl. 13.42
Pressmeddelande

Europeiska bankmyndigheten (European Banking Authority, EBA) rekommenderar att insättningsgarantimyndigheterna i EU-länderna ser till att insättningsgarantin i brittiska bankers filialer som är verksamma inom EU bibehålls i enlighet med insättningsgarantidirektivet även i det fallet att Storbritannien lämnar Europeiska unionen utan avtal. EBA publicerade ett ställningstagande den 1 mars 2019 där man bedömde att Storbritanniens utträde ur EU sannolikt inte påverkar insättningsgarantin i största delen av de banker som är verksamma inom EU.

När det gäller insättningsgarantin kan Brexit i första hand påverka insättningsgarantin i brittiska bankers EU-filialer och EU-bankers filialer i Storbritannien. Brittiska banker har inga filialer i Finland, och Brexit har således ingen direkt inverkan på insättningsgarantin för insättningar i Finland. 

På motsvarande sätt bedömde EBA i sitt ställningstagande att de eventuella konsekvenserna för insättningsgarantin i EU-bankers filialer i Storbritannien är beroende av den fortfarande öppna frågan om insättningarna ska omfattas av insättningsgarantisystemet i EU eller Storbritannien. Av de finländska bankerna är det bara Nordea som har en filial i Storbritannien, och den kommer att omfattas av den finländska insättningsgarantin även efter Brexit.

Verket för finansiell stabilitet ansvarar för insättningsgarantin i Finland. Verket följer intensivt Storbritanniens utträde ur EU inom ramen för sitt verksamhetsområde tillsammans med andra myndigheter och bankerna.

Mer information:
EBA:s meddelande (på engelska)
Verkets överdirektör Tuija Taos (fö[email protected])