Skip to Content

Verket för finansiell stabilitet börjar konkurrensutsätta värderingstjänster 2019 – principerna för värderingsarbete och rapporteringsförväntningarna har förenhetligats inom EU

Utgivningsdatum 1.3.2019 15.59 | Publicerad på svenska 23.9.2020 kl. 13.42
Pressmeddelande

Den gemensamma resolutionsnämnden (Single Resolution Board, SRB) har publicerat en referensram om de principer som ska styra verksamheten hos de oberoende värderare som anlitas vid resolution och om förväntningarna på rapporteringen. Syftet med referensramen är att förbättra möjligheterna att jämföra värderarnas arbete, minska den osäkerhet som hänför sig till värderingsprocessen samt att utveckla konsekventa rapporteringsmetoder inom bankunionen.

Verket för finansiell stabilitet beaktar den referensram som den gemensamma resolutionsnämnden publicerade den 19 februari 2019 i de diskussioner om värderingsarbete som inleds med marknadsparterna under våren. Syftet med den konkurrensutsättning som inleds efter diskussionerna är att ingå ramavtal med företag som producerar värderingstjänster och på så vis främja verkets verksamhetsförutsättningar i en nationell resolutionssituation. Konkurrensutsättningen genomförs i samarbete med statens inköpscentral Hansel.

Även Europeiska bankmyndigheten (European Banking Authority, EBA) har den 22 februari 2019 publicerat en riktgivande handbok om värderingsarbete som de nationella resolutionsmyndigheterna kan använda.

Mer information
SRB:s referensram: Framework for Valuation (på engelska)
Verkets krishanteringsexpert: Tuija Hartikainen (fö[email protected])