Skip to Content

SRB öppnade ett branschsamråd om uppgiftsbehoven för värdering

29.5.2020 13.35 | Publicerad på svenska 23.9.2020 kl. 13.30
Pressmeddelande

Gemensamma resolutionsnämnden (SRB) inledde den 19 maj 2020 en offentlig konsultation om en standardiserad uppgiftsram som säkerställer enhetliga minimivillkor för de uppgifter som samlas in från kreditinstituten för att genomföra en tillförlitlig värdering i en resolutionssituation. 

Det är inte fråga om ett regelbundet rapporteringskrav som åläggs kreditinstituten utan om ett instrument som beskriver de förväntningar som ställs på kreditinstituten när det gäller uppgiftsbehovet för oberoende värdering. 

Genom samrådet vill man stärka SRB:s engagemang i dialogen med branschen samt utveckla enhetliga rapporteringsmetoder som behövs för värdering i bankunionen.

Konsultationen består av två dokument.

  • Dokumentet ”SRB Valuation Data Set instructions” fastställer SRB:s standardiserade uppgiftsram och ställer villkor för uppgiftsbehoven för värdering. Dokumentet beskriver definitionerna av uppgiftsfälten så detaljerat som möjligt för att säkerställa en gemensam tillämpningspraxis. 
  • Dokumentet “An explanatory note” fastställer den beredskap som förutsätts av kreditinstitutens informationssystem (MIS) att producera tillräckligt aktuella och specificerade uppgifter för värderingen. 

Svarstiden gick ut den 30 juni 2020.  

SRB launches public consultation on its ‘standardised Data Set’ proposals 

Krishanteringsexpert Pekka Kainulainen (fö[email protected]) vid Verket för finansiell stabilitet