Skip to Content

Statens revisionsverks uppföljningsrapport: RVV verksamhet som en del av bankunionens gemensamma resolutionsmekanism

Utgivningsdatum 4.5.2022 10.00 | Publicerad på svenska 18.5.2022 kl. 10.21
Pressmeddelande

Statens revisionverkets uppföljningsrapport Verket för finansiell stabilitets verksamhet som en del av bankunionens gemensamma resolutionsmekanism finns på vår hemsida (på finska).

Meddelande Verket