Skip to Content

SRB har offentliggjort anvisningar om rapporteringen av vissa skuldavtal

Utgivningsdatum 28.6.2021 12.01 | Publicerad på svenska 12.7.2021 kl. 16.28
Pressmeddelande

Gemensamma resolutionsnämnden (SRB) har den 24 juni 2021 offentliggjort anvisningar för kreditinstitut som omfattas av SRB:s direkta behörighet om rapporteringen av skuldavtal enligt artikel 55 i stimulans- och resolutionsdirektivet (BRRD). I praktiken gäller rapporteringen vissa skuldavtal som omfattas av lagstiftningen i ett land utanför EU, och i vilka det enligt kreditinstitutets bedömning inte är möjligt att ta med ett avtalsvillkor som hänvisar till erkännande av bail in-verktyget.

Rapporteringen baserar sig på Europeiska bankmyndighetens (EBA) standarder för tillsyn och genomförande, som torde fastställas genom kommissionens delegerade förordning i början av hösten.

Verket för finansiell stabilitet informerar under hösten de kreditinstitut som omfattas av verkets direkta behörighet om hur rapporteringen ska genomföras i detalj.

SRB publishes approach for notifying impracticability to include bail-in recognition clauses in contracts.

Mer information: enhetschef Reima Letto (reima.letto(at)rvv.fi)

Meddelande Resolution