YKSITYISHENKILÖIDEN SUOJA

Talletussuoja on henkilökohtainen. Suoja koskee erikseen jokaisen perheenjäsenen talletuksia ja erikseen jokaista talletustilin yhteisomistajaa. Lain tarkoittama yhteisomistaja ei ole henkilö, jolla on vain käyttöoikeus tiliin. Suojan piiriin kuuluvat kaikki yksityishenkilöt.

YKSITYISHENKILÖT

Talletussuoja kattaa yksityishenkilöt. Talletussuoja ei ole sidottu tallettajan kotipaikkaan tai kansallisuuteen.

PERHEENJÄSENET

Talletussuoja koskee erikseen jokaisen perheenjäsenen talletuksia.

YHTEISTILI

Talletussuoja koskee erikseen jokaista talletustilin yhteisomistajaa.

Jos tallettajalla on varoja yhteisomistuksessa olevalla tilillä, jaetaan tili yhteisomistajien kesken tasan, jollei muuta selvitystä esitetä, ja talletussuojaa annetaan kummankin omalle osuudelle erikseen. Jos esimerkiksi kahdella tallettajalla on maksukyvyttömässä pankissa ainoastaan yhteinen tili, kummankin tallettajan saatavat maksetaan 100 000 euroon saakka, ja tilillä olevat varat on näin ollen suojattu yhteensä 200 000 euroon saakka.

Lain tarkoittama yhteisomistaja ei ole henkilö, jolla on vain käyttöoikeus tiliin.

KUOLINPESÄ

Kuolinpesän talletusta käsitellään yhden tallettajan talletuksena, jolla on itsenäinen enintään 100 000 euron suoja, riippumatta kuolinpesän osakkaiden määrästä. Talletussuoja on tallettaja- ja pankkikohtainen, joten jos kuolinpesän osakkaalla on tili samassa pankissa kuin kuolinpesällä, saa hän osakseen oman 100 000 euron suojan kuolinpesää koskevasta suojasta riippumatta. Kuolinpesän talletussuoja on itsenäinen siihen saakka, kunnes kuolinpesän tilillä olevat varat on kirjattu osakkaan tai osakkaiden tileille taikka kun ne ovat maksujenvälityksessä. Pelkkä ositus- tai perinnönjakosopimus ei vaikuta kuolinpesän talletussuojaan.

YKSITYINEN ELINKEINONHARJOITTAJA

Yksityisellä elinkeinonharjoittajalla (jäljempänä toiminimiyrittäjä tai toiminimi) ei ole itsenäistä, toiminimen omistajasta erillistä talletussuojaa. Näin ollen toiminimiyrittäjän talletussuoja sisältää sekä toiminimen omistavan luonnollisen henkilön yksityistalletukset että toiminimellä harjoitettuun liiketoimintaan liittyvät talletukset. Talletusten tai tilien lukumäärästä riippumatta tallettajan talletukset yhdessä pankissa tai pankkiryhmässä korvataan 100 000 euroon asti.