YHTEISÖJEN SUOJA

Talletussuojan piirissä ovat kaikki yritykset, säätiöt sekä yhdistykset lukuun ottamatta alla kohdassa Talletussuojan ulkopuoliset tahot lueteltuja tahoja.

YRITYKSET

Yritykset kuuluvat talletussuojan piiriin yhtiömuodosta ja koosta riippumatta. Yksityisen elinkeinonharjoittajan yritystoimintaan liittyviä talletuksia ja yksityistalletuksia kohdellaan korvaussumman määrää laskettaessa yhden tallettajan talletuksina.

Tanskan lainsäädännön (Almenboligloven) mukaista yleiseen, voittoa tavoittelemattomaan asunto-organisaatioon kuuluvaa almen boligafdeling -yhteisöä pidetään itsenäisenä tallettajana ja sen talletukset kuuluvat talletussuojan piiriin.

YHDISTYKSET JA SÄÄTIÖT

Yhdistykset ja säätiöt kuuluvat talletussuojan piiriin.

TALLETUSSUOJAN ULKOPUOLISET TAHOT

Talletussuojan piiriin eivät kuulu:

  • julkisyhteisöt, esimerkiksi valtio ja valtion laitokset, kunta ja kuntayhtymä sekä Ahvenanmaan maakunta

  • luottolaitos, sijoituspalveluyritys, rahastoyhtiö, vaihtoehtorahastojen hoitaja ja rahoituslaitos

  • vakuutusyhtiö, vakuutusyhdistys, eläkesäätiö ja vakuutuskassa.