Hyppää sisältöön

Virasto työpaikkana

Virasto on itsenäinen virasto, jonka työntekijät ovat virkasuhteessa virastoon. Virastossa työskentelee ylijohtajan lisäksi 21 asiantuntijaa erilaisissa tehtävissä. Naisten osuus henkilöstöstä on 67 % ja miesten 33 %.

Viraston sisäisessä toiminnassa korostetaan avoimuutta, yhdessä tekemistä ja yhdessä oppimista, keskinäistä luottamusta ja kunnioitusta. Ulkoisessa toiminnassa korostetaan asiantuntijuutta, vastuullisuutta ja yhteistyöhalukkuutta. Virastolla on uudet toimitilat Helsingin Kalasatamassa sekä modernit työvälineet.

Rahoitusvakausviraston arvot

Työpaikka virastossa tarjoaa yhteiskunnan kannalta merkityksellisiä ja haastavia asiantuntijatehtäviä sekä näköalapaikan pankkiunionin toisen pilarin, yhteisen kriisinratkaisumekanismin vuonna 2015 käynnistyneeseen toimintaan. 

Työssä virastossa painottuu kansainvälinen toiminta osana eurooppalaista yhteistyöverkostoa. Tämä näkyy tiiviinä yhteistyönä yhteisen kriisinratkaisuneuvoston (SRB) kanssa sen täysistunnossa ja komiteoissa sekä SRB:n asettamissa sisäisissä kriisinratkaisutiimeissä, joissa valmistellaan yksittäisiä laitoksia koskevia asioita. Virasto toimii aktiivisesti myös Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) työryhmissä ja komiteoissa. 

Rahoitusvakausvirasto ja eurooppalainen viitekehys

Lisäksi työn kansainvälisyys näkyy rajat ylittäville pohjoismaisille pankkiryhmille perustetuissa kriisinratkaisukollegioissa. Myös talletussuojajärjestelmään liittyen toimitaan rajat ylittävässä yhteistyössä muiden maiden talletussuojajärjestelmien kanssa ja osallistutaan yhteistyöhön kansainvälisissä yhteistyöelimissä. 

Kotimaassa virasto toimii tiiviissä yhteistyössä Finanssivalvonnan, Suomen Pankin ja valtiovarainministeriön kanssa.

Finanssivalvonnan ja Rahoitusvakausviraston välinen yhteistoiminta-asiakirja

Valtiovarainministeriö toimii hallinnonalan neuvotteluviranomaisena Rahoitusvakausviraston osalta Valtiovarainministeriön määräyksen mukaisesti. Valtiovarainministeriö julkaisee Rahoitusvakausvirastoa koskevat virkaehtosopimusasiakirjat verkkosivuillaan.

 

Avoimet työpaikat

Seuraa Rahoitusvakausviraston avoimia tehtäviä Valtiolle.fi-palvelusta.