Hyppää sisältöön

Virasto työpaikkana

Virasto on itsenäinen virasto, jonka työntekijät ovat virkasuhteessa virastoon. Virastossa työskentelee ylijohtajan lisäksi 15 asiantuntijaa erilaisissa tehtävissä. Naisten osuus henkilöstöstä on 53 % ja miesten 47 %.

Työpaikka virastossa tarjoaa yhteiskunnan kannalta merkityksellisiä ja haastavia asiantuntijatehtäviä sekä näköalapaikan pankkiunionin toisen pilarin, yhteisen kriisinratkaisumekanismin vuonna 2015 käynnistyneeseen toimintaan. 

Työssä virastossa painottuu kansainvälinen toiminta osana eurooppalaista yhteistyöverkostoa. Tämä näkyy tiiviinä yhteistyönä SRB:n kanssa sen täysistunnossa ja komiteoissa sekä SRB:n asettamissa sisäisissä kriisinratkaisutiimeissä, joissa valmistellaan yksittäisiä laitoksia koskevia asioita. Lisäksi työn kansainvälisyys näkyy rajat ylittäville pohjoismaisille pankkiryhmille perustetuissa kriisinratkaisukollegioissa. Myös talletussuojajärjestelmään liittyen toimitaan rajat ylittävässä yhteistyössä muiden maiden talletussuojajärjestelmien kanssa ja osallistutaan yhteistyöhön kansainvälisissä yhteistyöelimissä. 

Kotimaassa virasto toimii tiiviissä yhteistyössä Finanssivalvonnan, Suomen Pankin ja valtiovarainministeriön kanssa.

Virastolla on uudet toimitilat Helsingin Kalasatamassa sekä modernit työvälineet. Viraston sisäisessä toiminnassa korostetaan avoimuutta, yhdessä tekemistä ja yhdessä oppimista, keskinäistä luottamusta sekä kunnioitusta. Ulkoisessa toiminnassa korostetaan asiantuntijuutta, vastuullisuutta ja yhteistyöhalukkuutta.  

Valtiovarainministeriö toimii hallinnonalan neuvotteluviranomaisena Rahoitusvakausviraston osalta Valtiovarainministeriön määräyksen mukaisesti. Valtiovarainministeriö julkaisee Rahoitusvakausvirastoa koskevat virkaehtosopimusasiakirjat verkkosivuillaan.

Rahoitusvakausviraston arvot

Avoimet työpaikat

Seuraa Rahoitusvakausviraston avoimia tehtäviä Valtiolle.fi-palvelusta.