TOIMINTA KORVAUSTILANTEESSA

Talletuspankin joutuessa pysyviin maksuvaikeuksiin Rahoitusvakausviraston on yhteistyössä Finanssivalvonnan ja Suomen Pankin kanssa tehtävä viiden työpäivän kuluessa päätös talletussuojarahaston mahdollisesta korvausvelvollisuudesta pankin asiakkaita kohtaan.

Korvaustilanteen sattuessa Rahoitusvakausvirasto antaa tallettajille tarkempia tietoja siitä, miten tallettajien on toimittava korvauksen saamiseksi. Tallettajan ei tarvitse ottaa Rahoitusvakausvirastoon yhteyttä, ellei virasto ole erikseen pyytänyt häneltä lisätietoja korvauksen suorittamiseksi. Rahoitusvakausvirasto saa korvaustilanteessa tiedot tallettajasta ja talletuksen määrästä pankilta ja suorittaa korvauksen lähtökohtaisesti tilisiirtona ja/tai maksuosoituksena.

Talletussuojarahaston varoista on maksettava korvaus tallettajille 20 työpäivän kuluessa siitä, kun Rahoitusvakausvirasto on päättänyt maksuvelvollisuuden alkamisesta. Maksamiseen voidaan käyttää kolmen kuukauden lisäaika, jos

  • tallettajan oikeus korvaukseen on epäselvä
  • tallettajan oikeutta talletuksen käyttöön on viranomaisen päätöksellä rajoitettu
  • talletustiliä ei ole käytetty 24 kuukauteen
  • tallettajan saamiset ovat asunnonvaihtovaroja
  • kysymys on suomalaispankin ulkomailla sijaitsevaan sivuliikkeeseen tehdystä talletuksesta.

Tallettajan on mahdollista saada korvaus enintään 1000 euroon asti viimeistään 12 työpäivän kuluessa siitä, kun päätös rahaston maksuvelvollisuudesta on tehty. Tässä tapauksessa tallettajan on haettava korvausta Rahoitusvakausvirastolta ja korvauksen saamiseksi tallettajan on esitettävä henkilökohtaiseen taloudelliseen asemaan liittyvät riittävät perusteet. Rahoitusvakausvirasto tiedottaa tarkemmin hakemuksen ja perusteiden sisällöstä korvaustapauksen sattuessa.

ASUNNONVAIHTOVAROIHIN PERUSTUVA SAATAVA

Mikäli tallettajan saatava perustuu asunnonvaihtotilanteeseen ja ylittää 100 000 euroa, saatava korvataan täysimääräisesti, mikäli tallettaja osoittaa luotettavasti, että saaminen perustuu varoihin, jotka tallettaja on saanut omassa käytössä olleen asuntonsa myynnistä ja että varat on tarkoitus käyttää uuden, tallettajan omaan käyttöön tulevan asunnon hankkimiseen. Asunnonvaihtovarojen erityissuoja on määräaikainen, ja voimassa kuuden kuukauden ajan talletuksen tekemisestä. Tallettajan tulee erikseen kirjallisesti vaatia asunnonvaihtovarojen korvaamista talletussuojarahastolta, ja liittää oheen yllä kuvattu selvitys. Rahoitusvakausvirasto neuvoo tarvittaessa tallettajaa selvityksen laatimisessa.