Tietoa virastosta

Rahoitusvakausvirasto vastaa luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta. Viraston keskeisimpiin tehtäviin kuuluu laatia laitosten kriisinratkaisusuunnitelmat, päättää vakavissa vaikeuksissa olevan laitoksen asettamisesta kriisihallintoon sekä käyttää kriisihallinnossa olevaan laitokseen tarvittavia kriisinratkaisuvälineitä. Virasto vastaa myös talletussuojajärjestelmästä.