Hyppää sisältöön

Odotukset pankkien purettavuudesta - SRB avasi konsultaation pankeille, määräaika 4.12.2019

24.10.2019 12.16
Tiedote

Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (SRB) avasi 23. lokakuuta ensimmäisen konsultaatioprosessinsa. Pankkien ja muiden sidosryhmien näkemykset ovat ensisijaisen tärkeitä kriisinratkaisukehikon jatkuvan kehittämisen kannalta. SRB on sitoutunut järjestämään konsultaatioita ja kuulemistilaisuuksia läpinäkyvyyden lisäämiseksi myös jatkossa.

Nyt konsultaation kohteena on osa-alue, jossa SRB kuvaa pankkeihin kohdistuvia odotuksia purettavuuden (engl. resolvability) varmistamiseksi. Odotukset räätälöidään pankkikohtaisesti osana vuotuista kriisinratkaisusuunnittelu­sykliä. Mikäli SRB toteaa, ettei pankki ole ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin siihen kohdistuvien odotusten täyttämiseksi, SRB voi päätöksellään vaatia, että pankki poistaa merkittävän esteen määräajan sisällä.

Rahoitusvakausvirasto soveltaa osaltaan SRB ohjeistuksia toimivallassaan oleviin suomalaisiin pankkeihin noudattaen suhteellisuusperiaatetta. 

Konsultaation vastausaika loppuu 4. joulukuuta kello 13.

Lisätietoa ja linkki konsultaatioon:

SRB launches public consultation on its "Expectations for Banks" 

SRB "Expectations for Banks" document

Survey: SRB public consultation on “Expectations for Banks”


Ajankohtaiset tiedotteet

RVV:n tiedotustilaisuus 9.5.2019
Tiedote 10.5.2019 10.23