EBA julkistanut päivitetyn arvioraportin eurooppalaisten pankkien MREL-tasoista

20.12.2017 15.47
Tiedote

Euroopan Pankkiviranomainen (EBA) on 20.12.2017 julkaissut omien varojen ja alentamiskelpoisten velkojen vähimmäismäärää (minimum requirement for own funds and eligible liabilities, MREL) koskevan päivitetyn raportin.

Päivitetty raportti on jatkoa EBA:n suurimpia eurooppalaisia pankkeja koskeville MREL-vaikutusarvioille ja siinä on käytetty samoja oletuksia ja menetelmiä kuin joulukuussa 2016 julkaistussa EBA:n MREL- raportissa (ks. RVV:n tiedote 14.12.2016). Nyt julkaistun raportin tiedot pohjautuvat vuoden 2016 lopun lukuihin.

EBA:n tiedote ja raportti löytyvät EBA:n kotisivuilta.

Lisätietoja antavat kriisinratkaisuasiantuntija Pekka Kainulainen (pekka.kainulainen@rvv.fi) ja johtava kriisinratkaisuasiantuntija Reima Letto (reima.letto@rvv.fi).


Ajankohtaiset tiedotteet

Rahoitusvakausvirasto on muuttanut
Tiedote 3.4.2018 10.05
Rahoitusvakausvirastossa nimitysuutisia
Tiedote 14.3.2018 10.37