Hyppää sisältöön

Talletussuojarahasto

Talletussuojarahaston tehtävänä on turvata talletuspankkien tallettajien saamisia. Talletussuojarahastoa voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

  • korvausten suorittamiseen tallettajille
  • ​sellaisen järjestelyn rahoittamiseen, jolla talletuspankin talletukset siirretään toisen suomalaisen talletuspankin vastattavaksi
  • talletuspankin kriisinratkaisun rahoittamiseen.

Talletussuojarahastoa kartutetaan talletuspankeilta kerättävillä talletussuojamaksuilla, jotka määräytyvät kunkin pankin korvattavien talletusten määrän sekä riskitason perusteella. Rahastoa alettiin kerryttää kesällä 2015. Rahaston tavoitetaso on 0,8 prosenttia korvattavista talletuksista ja se on tarkoitus saavuttaa heinäkuuhun 2024 mennessä. Rahoitusvakausviraston hallinnoiman talletussuojarahaston koko on tällä hetkellä noin 650 miljoonaa euroa. Koska vanhan talletussuojarahaston varat ovat kriisitilanteessa Rahoitusvakausviraston hallinnoiman talletussuojarahaston käytettävissä, on talletussuojarahaston käytettävissä olevien varojen määrä yhteensä noin 1,27 miljardia euroa.

Mikäli talletussuojarahaston varat eivät riitä korvausten maksamiseen, Rahoitusvakausvirasto voi velvoittaa talletuspankit maksamaan ylimääräisiä vuotuisia talletussuojamaksuja tai lainaamaan varoja rahastolle.

Rahaston riskienhallinnasta, sijoitussuunnitelmista ja -periaatteista päättää rahaston hallitus. Lainsäädäntö velvoittaa sijoittamaan rahaston varat turvaavalla tavalla sekä huolehtimaan rahaston maksuvalmiudesta unohtamatta rahaston tuottoa ja sijoitusten hajauttamista.

Euroopan pankkiviranomainen (European Banking Authority, EBA) julkaisee verkkosivuillaan tiedot EU-maiden korvattavista talletuksista ja talletussuojarahastojen käytettävissä olevista varoista.

VTSR - Vanha talletussuojarahasto

Suomessa talletuspankit ovat kartuttaneet talletussuojarahastoa jo vuodesta 1998 lähtien. Hallinnollisesti Finanssialan Keskusliiton yhteydessä toiminut rahasto vastasi talletussuojajärjestelmän toiminnasta vuoden 2014 loppuun asti, jolloin nykyinen lainsäädäntö astui voimaan.

Vastuu Suomen talletussuojajärjestelmästä sekä talletussuojarahaston hallinnointi siirtyi 1.1.2015 Rahoitusvakausviraston vastuulle. Käytännössä uuden, valtion budjetin ulkopuolisena rahastona perustetun talletussuojarahaston kartuttaminen aloitettiin kesällä 2015. Aiemmin Finanssialan keskusliiton yhteydessä toiminut järjestelmä kumottiin, eikä sillä ole enää talletussuojajärjestelmän ylläpitoon liittyviä tehtäviä. Aiemmin kartutetut varat jätettiin lainsäädännössä kuitenkin vanhaan rahastoon ja sitä ylläpidetään edelleen Finanssialan keskusliiton yhteydessä. Rahaston nimeksi muutettiin VTS-Rahasto, jotta se ei sekoittuisi viralliseen talletussuojajärjestelmään.

Tällä hetkellä VTS-Rahastossa on pankkien kartutusosuuksia noin 618 miljoonaa euroa. VTS-Rahaston varoja siirretään asteittain Rahoitusvakausviraston hallinnoimaan talletussuojarahastoon. Käytännössä VTS-Rahasto huolehtii jäsenpankeilleen määrättävistä talletussuojamaksuista siinä suhteessa kuin kukin jäsenpankki on sitä vuosien kuluessa kartuttanut. Asiaa koskevia tarkempia määräyksiä löytyy VTS-Rahaston säännöistä. VTS-Rahasto toimii talletussuojarahaston puskurirahastona, eikä sen varoja voida käyttää muihin tarkoituksiin kuin talletussuojasta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Mikäli talletussuojarahaston varat eivät riitä korvattavien talletusten maksamiseen tai muiden talletussuojarahaston velvoitteiden kattamiseen, Rahoitusvakausvirasto voi velvoittaa VTS-Rahaston siirtämään varoja talletussuojarahastoon.