Hyppää sisältöön

Talletussuojan määrä

Suojattujen talletusten määrä

Talletussuojarahaston varoista korvataan pankkitilille vastaanotetut varat ja tilille vielä kirjautumattomat maksujen välityksessä olevat tallettajan saamiset, kuitenkin enintään 100 000 euroon asti.

Suojan henkilökohtaisuus

Suoja on henkilökohtainen, ei tilikohtainen. Tilien lukumäärästä riippumatta tallettajan talletukset yhdessä pankissa korvataan 100 000 euroon asti. Yhtenä pankkina pidetään talletussuojan osalta myös pankkeja, jotka vastaavat kokonaan tai osittain toistensa sitoumuksista tai velvoitteista. Tällaisia pankkeja ovat OP Ryhmään, POP Pankki -ryhmään tai Säästöpankkiryhmään kuuluvat pankit.

Korko

Talletussuoja kattaa myös saamiselle tiliehtojen mukaan maksettavan koron siihen päivään saakka, jolloin Rahoitusvakausvirasto tekee talletussuojarahaston korvausvelvollisuutta koskevan päätöksen. Korko sisältyy kuitenkin maksettavaan enimmäismäärään, joten korvattava enimmäismäärä on korosta riippumatta enintään 100 000 euroa.

Asunnonvaihtovarat

Asunnonvaihtovarat ovat poikkeus suojan määrää koskevaan pääsääntöön. Talletussuoja kattaa oman asunnon kaupasta saadut varat täysimääräisesti, jos varat on talletettu tilille enintään kuusi kuukautta aikaisemmin ja jos varat on tarkoitus käyttää oman asunnon ostoon. Tallettajan saaminen korvataan täysimääräisesti, jos tallettaja osoittaa luotettavasti, että saaminen perustuu varoihin, jotka tallettaja on saanut omassa käytössä olleen asuntonsa myynnistä, ja että varat käytetään uuden, tallettajan omaan käyttöön tulevan asunnon hankkimiseen. Asunnonvaihtovarojen korvauksen hakemisesta kerrotaan tarkemmin kohdassa Korvaustilanne.