Hyppää sisältöön

Talletussuojajärjestelmän piiriin kuuluvat pankit

Kotimaisen talletussuojan piiriin kuuluvat pankit

Talletussuojarahaston kotimaiset jäsenpankit

Rahoitusvakausvirasto hallinnoi kansallista talletussuojarahastoa, joka koostuu Suomeen rekisteröidyiltä talletuspankeilta kerätyistä maksuista. Kaikki Suomessa toimiluvan saaneet talletuspankit ovat kotimaisen Talletussuojarahaston jäseniä. Ne ovat siten kotimaisen Talletussuojarahaston tarjoaman talletussuojan piirissä.

Yhtenä pankkina pidetään talletussuojan osalta myös pankkeja, jotka vastaavat kokonaan tai osittain toistensa sitoumuksista tai velvoitteista. Tällaisia pankkeja ovat OP Ryhmään, POP Pankki -ryhmään tai Säästöpankkiryhmään kuuluvat pankit.

Rahoitusvakausvirasto ylläpitää listaa talletussuojan piiriin kuuluvista pankeista.

Kotimaiset pankit (Excel) päivitetty 11.10.2018

Kotimaisten pankkien sivuliikkeet ulkomailla

Suomalaisen pankin sivuliike ulkomailla on kotimaisen talletussuojan piirissä. Mikäli kohdemaan suojan kuitenkin arvioidaan olevan suomalaista talletussuojaa kattavampi, on sivuliikkeen talletuksille voitu hakea täydennyssuojaa kohdemaan talletussuojajärjestelmästä.

Ulkomailla olevat sivuliikkeet (Excel) päivitetty 11.10.2018

Kotimaisen talletussuojan ulkopuolelle jäävät pankit

Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivuliikkeet

Suomessa toimii muista EU-maista tai ETA-maista kotoisin olevien pankkien sivuliikkeitä, jotka ottavat vastaan talletuksia. Nämä sivuliikkeet kuuluvat kotivaltionsa talletussuojajärjestelmän piiriin, eivätkä ne ole suomalaisen talletussuojarahaston tarjoaman suojan piirissä. Esimerkiksi Ruotsissa talletussuojajärjestelmästä vastaa Riksgälden, jonka nettisivuilta löytyy talletussuojainformaatiota myös suomeksi. Tanskassa talletussuojarahastoa hallinnoi Finansiel Stabilitet, Norjassa Bankenes sikringsfond ja Virossa Tagatisfond. Rahoitusvakausvirasto ylläpitää luetteloa EU- tai ETA-maista kotoisin olevien pankkien Suomessa sijaitsevista sivuliikkeistä, koska Rahoitusvakausviraston tehtäviin kuuluu talletussuojakorvausten maksaminen näiden sivuliikkeiden tallettajille pankin kotivaltion puolesta.

Euroopan talousalueella toimivia talletussuojajärjestelmiä ohjaa vuonna 2014 annettu EU:n talletussuojadirektiivi ja järjestelmien tarjoaman suojan taso on pitkälti yhdenmukaistettu 100 000 euroon. On kuitenkin huomattava, ettei ulkomaisella talletussuojajärjestelmällä ole välttämättä velvollisuutta suorittaa korvausta muussa kuin kotimaansa valuutassa, ja myös talletussuojan taso voi olla sidottu talletussuojajärjestelmän kotivaluuttaan. Tallettajan tulee tällöin ottaa huomioon suojaan mahdollisesti liittyvä valuuttakurssiriski.

Ulkomaisten pankkien sivuliikkeet (Excel) päivitetty 3.6.2019

Muut Suomessa toimivat ulkomaiset pankit

Suomessa markkinoivat aktiivisesti palveluitaan ja ottavat vastaan talletuksia myös sellaiset ulkomaiset rajan yli toimivat pankit, joilla ei ole Suomessa sivukonttoria, ja joiden valvonnasta ja talletussuojasta vastaa pankin kotivaltion talletussuojajärjestelmä. Rahoitusvakausvirastolla ei ole näiden pankkien talletussuojakorvausten maksamiseen liittyviä tehtäviä, eivätkä tällaiset toimijat (esimerkiksi Bank Norwegian) sisälly ”Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivuliikkeet” –listaan.