Hyppää sisältöön

Kansainvälinen yhteistyö

 

Rahoitusvakausvirasto on Suomen kansallinen talletussuojaviranomainen, joka vastaa kaikista talletussuojajärjestelmän ylläpitoon liittyvistä tehtävistä. Rahoitusvakausvirasto tekee yhteistyötä muiden EU-/ETA-maiden talletussuojasta vastaavien tahojen kanssa sekä kahdenvälisesti että kansainvälisten yhteistyöjärjestöjen kautta.

Kahdenvälinen yhteistyö korostuu niiden EU-/ETA-maiden talletussuojajärjestelmien kanssa, joissa on suomalaisten pankkien sivukonttoreita tai joiden pankeilla on Suomessa sivukonttoreita. Sivukonttoreihin liittyvälle yhteistyölle asettaa raamit talletussuojadirektiivi ja sen pohjalta laadittu monenvälinen yhteistyösopimus, johon myös Rahoitusvakausvirasto on liittynyt. Direktiivin mukaan sivukonttorin sijaintimaan talletussuojarahaston tehtävänä on maksaa talletussuojakorvaukset sivukonttorin tallettajille pankin kotivaltion talletussuojarahaston puolesta.

Euroopan pankkiviranomainen (European Banking Authority, EBA) on perustanut resoluutiokomitean alaisuuteen talletussuoja-asioihin keskittyvän työryhmän (Task Force on Deposit Guarantee Schemes, TFDGS) sekä temaattisia alatyöryhmiä. Kansainvälisen yhteistyön tavoitteita ovat muun muassa talletussuojadirektiivin uudelleenarviointi sekä EU-maiden talletussuojajärjestelmien kuormitustestejä koskevan vertaisarvioinnin toteuttaminen. Virasto on työssä aktiivisesti mukana ja samalla vahvistaa omaa osaamistaan talletussuoja-asioissa. 

Euroopan talletussuojajärjestelmien yhteistyöjärjestö (European Forum of Deposit Insurers, EFDI) ja kansainvälinen talletussuojajärjestö (International Association of Deposit Insurers, IADI) toimivat aktiivisesti edistääkseen talletussuojajärjestelmien tehokkuutta ja yhteistyötä sekä tiedon, osaamisen ja kokemusten jakamista.

Rahoitusvakausvirasto osallistuu seuraavassa taulukossa listattujen Euroopan talletussuojajärjestelmien yhteistyöjärjestön (EFDI) ja kansainvälisen talletussuojajärjestön (IADI) toimielinten työskentelyyn.

EBA

 
Resolution Committee ylijohtaja Tuija Taos
Task Force on Deposit Guarantee Schemes kriisinratkaisuasiantuntija Harri Hämäläinen                                  

 

 

 

 

 

EFDI

 

General Assembly

jäsen, ylijohtaja Tuija Taos
varajäsen, talletussuoja- ja hallintoyksikön päällikkö Saija Kuivalainen

EU Committee 

talletussuoja- ja hallintoyksikön päällikkö Saija Kuivalainen

- Cross-Border Working Committee

tietojärjestelmäekonomisti Kari Hietaniemi

Research Working Group

 

- Subgroup Risk Based Contributions
- Subgroup Stress Tests

kriisinratkaisuasiantuntija Erika Aunio
tietojärjestelmäekonomisti Anna Kanninen

Banking Union Working Group

pääekonomisti Hanna Westman

Public Relations and Communications (PR) Committee

viestintäasiantuntija Jouni Flink 
 

 

IADI

 

 

General Meeting                                         

jäsen, ylijohtaja Tuija Taos
varajäsen, talletussuoja- ja hallintoyksikön päällikkö Saija Kuivalainen

Europe Regional Committee

talletussuoja- ja hallintoyksikön päällikkö Saija Kuivalainen