Hyppää sisältöön

Tallettajat

Yksityishenkilöt

Suojan henkilökohtaisuus

Talletussuoja on henkilökohtainen. Suoja koskee erikseen jokaisen perheenjäsenen talletuksia ja erikseen jokaista talletustilin yhteisomistajaa. Lain tarkoittama yhteisomistaja ei ole henkilö, jolla on vain käyttöoikeus tiliin. Suojan piiriin kuuluvat kaikki yksityishenkilöt. Talletussuoja ei ole sidottu tallettajan kotipaikkaan tai kansallisuuteen.

Perheenjäsenet

Talletussuoja koskee erikseen jokaisen perheenjäsenen talletuksia.

Yhteistili

Talletussuoja koskee erikseen jokaista talletustilin yhteisomistajaa.

Jos tallettajalla on varoja yhteisomistuksessa olevalla tilillä, jaetaan tili yhteisomistajien kesken tasan ja talletussuojaa annetaan kunkin omalle osuudelle erikseen. Jos esimerkiksi kahdella tallettajalla on maksukyvyttömässä pankissa ainoastaan yhteinen tili, kummankin tallettajan saatavat maksetaan 100 000 euroon saakka, ja tilillä olevat varat on näin ollen suojattu yhteensä 200 000 euroon saakka.

Lain tarkoittama yhteisomistaja ei ole henkilö, jolla on vain käyttöoikeus tiliin.

Kuolinpesä

Kuolinpesää käsitellään erillisenä tallettajana, jolla on itsenäinen enintään 100 000 euron talletussuoja, riippumatta kuolinpesän osakkaiden määrästä. Kuolinpesän talletussuoja ei myöskään vaikuta kuolinpesän osakkaiden omaan tallettaja- ja pankkikohtaiseen talletussuojaan. Jos siis kuolinpesän osakkaalla on tili samassa pankissa kuin kuolinpesällä, on tallettajalla oma 100 000 euron suoja ja kuolinpesällä tästä erillinen ja riippumaton 100 000 euron suoja. Kuolinpesän talletussuoja on itsenäinen siihen saakka, kunnes kuolinpesän tilillä olevat varat on kirjattu osakkaan tai osakkaiden tileille taikka kun ne ovat maksujenvälityksessä. Pelkkä ositus- tai perinnönjakosopimus ei vaikuta kuolinpesän talletussuojaan.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Yksityisellä elinkeinonharjoittajalla (jäljempänä toiminimiyrittäjä tai toiminimi) ei ole itsenäistä, toiminimen omistajasta erillistä talletussuojaa. Näin ollen toiminimiyrittäjän talletussuoja sisältää sekä toiminimen omistavan luonnollisen henkilön yksityistalletukset että toiminimellä harjoitettuun liiketoimintaan liittyvät talletukset. Talletusten tai tilien lukumäärästä riippumatta tallettajan talletukset yhdessä pankissa tai pankkiryhmässä korvataan 100 000 euroon asti.

Yhteisöt

Yritykset

Yritykset kuuluvat talletussuojan piiriin yhtiömuodosta ja koosta riippumatta. Yksityisen elinkeinonharjoittajan yritystoimintaan liittyviä talletuksia ja yksityistalletuksia kohdellaan korvaussumman määrää laskettaessa yhden tallettajan talletuksina.

Yhdistykset ja säätiöt

Yhdistykset ja säätiöt kuuluvat talletussuojan piiriin.

Talletussuojan ulkopuolelle jäävät tallettajat

 Talletussuojan piiriin eivät kuulu:

  • julkisyhteisöt, esimerkiksi valtio ja sen laitokset, kunta ja kuntayhtymä sekä Ahvenanmaan maakunta
  • luottolaitos, sijoituspalveluyritys, rahastoyhtiö, vaihtoehtorahastojen hoitaja ja rahoituslaitos
  • vakuutusyhtiö, vakuutusyhdistys, eläkesäätiö ja vakuutuskassa

 

Ulkomailla toimivan suomalaisen pankin asiakkaat

Talletukset ovat suojattu sen maan talletussuojasta, missä talletuspankilla on toimilupa. Talletussuoja ei ole sidottu tallettajan kotipaikkaan tai kansallisuuteen.