Hoppa till innehåll

Valtiontalouden tarkastusvirasto aloitti RVV:n tuloksellisuustarkastuksen – selvitys osa laajempaa arviota

8.5.2019 16.00
Pressmeddelande

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on aloittanut tuloksellisuustarkastuksen Rahoitusvakausviraston (RVV) toimintaan osana pankkiunionin yhteistä kriisinratkaisumekanismia. VTV tekemän tarkastuksen tavoitteena on todentaa, miten hyvin RVV on valmistautunut ja varautunut kriisinratkaisutehtäviensä toteuttamiseen.

Ensimmäistä kertaa kriisinratkaisusuunnitteluun kohdistuvassa tuloksellisuustarkastuksessa arvioidaan, onko pankkien kriisinratkaisusuunnitelmat laadittu asianmukaisesti ja viraston kriisinratkaisuun liittyvät tehtävät järjestetty siten, että suunnitelmien mukaiset kriisinratkaisutoimet voidaan toteuttaa riittävällä varmuudella ja riippumattomasti pankkiunionin kriisinratkaisumekanismille asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Rahoitusvakauden edistämisen arvioinnissa otetaan huomioon Rahoitusvakausviraston lisäksi myös valtiovarainministeriön, Finanssivalvonnan ja Suomen Pankin rooli.

VTV:n käynnistämä tuloksellisuustarkistus on osa laajempaa rinnakkaistarkastuskokonaisuutta, joka toteutetaan samanaikaisesti muutaman muun EU-maan tarkastusviraston kanssa. Tarkastuskokonaisuuteen kuuluu myös yhteiseen kriisinratkaisuneuvostoon (SRB) tehtävä tarkastus, jonka toteuttaa Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

Rahoitusvakausvirastoa koskeva tuloksellisuustarkastus toteutetaan vuoden 2019 aikana ja VTV:n tarkastuskertomuksen on määrä valmistua keväällä 2020.

Lisätietoja: ylijohtaja Tuija Taos ([email protected])


Aktuellt

Ändringar i de norska bankernas insättningsgaranti
Pressmeddelande 13.11.2018 15.13
Verkets infotillfälle 31.10.2018
Pressmeddelande 31.10.2018 16.52
Verket för finansiell stabilitet har flyttat
Pressmeddelande 3.4.2018 10.05
Verket har uppdaterat sin MREL-linjepromemoria
Pressmeddelande 16.2.2018 13.54