Hoppa till innehåll

Verket för finansiell stabilitet som insättningsgarantimyndighet

Information om insättningsgarantifonden

Verket för finansiell stabilitet administrerar insättningsgarantifonden, som är en nationell fond som har byggts upp med avgifter som betalats in av finskregistrerade inlåningsbanker.

Internationellt samarbete

Verket för finansiell stabilitet samarbetar med de instanser som ansvarar för insättningsgarantin i de övriga EU-/EES-länderna både bilateralt och inom ramen för internationella samarbetsorganisationer.

Särskilt aktivt är det bilaterala samarbetet mellan insättningsgarantisystemen i de EU-/EES-länder där de finländska bankerna har etablerat filialer eller vilkas banker har etablerat filialer i Finland. Till grund för samarbetet med filialerna ligger insättningsgarantidirektivet och det multilaterala samarbetsavtal som bygger på direktivet och till vilket också Verket för finansiell stabilitet har anslutit sig. Enligt direktivet har insättningsgarantifonden i filialens värdland i uppgift att betala insättningsgarantiersättningar till insättarna i filialen på uppdrag av insättningsgarantifonden i bankens hemland.

Det europeiska forumet för insättningsgarantigivare (European Forum of Deposit Insurers, EFDI) och den internationella insättningsgarantiorganisationen (International Association of Deposit Insurers, IADI) verkar aktivt för att främja insättningsgarantisystemens effektivitet och samarbetet dem emellan och för att sprida information och kompetens och utbyta erfarenheter. Närmare upplysningar om samarbetsorganisationerna jämte medlemsförteckningar finns på organisationernas webbplatser:
- Det europeiska forumet för insättningsgarantigivare (EFDI)
- Den internationella insättningsgarantiorganisationen (IADI)

Verket för finansiell stabilitet medverkar i följande institutioner inom det europeiska forumet för insättningsgarantigivare (EFDI) och den internationella insättningsgarantiorganisationen (IADI):

EFDI

 

General Assembly

överdirektör Tuija Taos
enhetschef för administration och insättningsgaranti Saija Kuivalainen

EU Committee

överdirektör Tuija Taos
enhetschef för administration och insättningsgaranti Saija Kuivalainen

- Cross-Border Working Committee

systemekonom Kari Hietaniemi

Research Working Group

 

- Risk Based Contributions
- Subgroup Stress Tests

ekonom Riku Thilman
systemekonom Anna Kanninen

Banking Union Working Group

enhetschef för administration och insättningsgaranti Saija Kuivalainen

Public Relations and Communications (PR) Committee systemekonom Anna Kanninen

 

IADI

 

General Meeting                                

överdirektör Tuija Taos
enhetschef för administration och insättningsgaranti Kuivalainen

Europe Regional Committee

överdirektör Tuija Taos
enhetschef för administration och insättningsgaranti Saija Kuivalainen