TA KONTAKT

Telefon: 0295 253 530
Vardagar kl  9-11
E-post: talletussuoja(at)rvv.fi

VIKTIGT

E-postförbindelsen och kontaktformuläret är oskyddade kommunikationsmedel. Verket kan inte garantera att meddelanden och svar som förmedlas genom dem hålls konfidentiella.

E-posten och kontaktformuläret lämpar sig endast för allmänna råd från verket till insättarna.

Sänd därför aldrig konfidentiella uppgifter (t.ex. kontonummer eller personbeteckning) till verket via e-post eller kontaktformulär.

Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.