INTERNATIONELLT SAMARBETE  

Verket för finansiell stabilitet samarbetar med de instanser som ansvarar för insättningsgarantin i de övriga EU-/EES-länderna både via bilaterala och internationella samarbetsorganisationer.

Det internationella samarbetet framhävs i fråga om insättningsgarantisystemen i de EU-/EES-länder, i vilka de finländska bankerna har filialer eller vilkas banker har filialer i Finland. Direktivet om insättningsgarantisystem samt det multilaterala samarbetsavtalet, som upprättats utifrån det och till vilket även Verket för finansiell stabilitet har anslutit sig, sätter upp ramen för samarbetet med filialerna. Enligt direktivet har insättningsgarantifonden i ett land där en filial har upprättats i uppgift att på uppdrag av insättningsgarantifonden i bankens hemstat betala insättningsgarantiersättningar till insättarna i filialen. 

Det europeiska forumet för insättningsgarantigivare (European Forum of Deposit Insurers, EFDI) och den internationella insättningsgarantiorganisationen (International Association of Deposit Insurers, IADI) verkar aktivt för att främja insättningsgarantisystemens effektivitet och samarbete samt för att sprida information, kompetens och erfarenhet. Närmare upplysningar om samarbetsorganisationerna och förteckningar över medlemmarna finns på organisationernas webbplatser:

Det europeiska forumet för insättningsgarantigivare (EFDI)
Den internationella insättningsgarantiorganisationen (IADI)

Verket för finansiell stabilitet deltar i arbetet hos det europeiska forumet för insättningsgarantigivare (EFDI) och den internationella insättningsgarantiorganisationen (IADI) i de organ som finns upptagna i följande tabell:

EFDI

 

General Assembly

överdirektör Tuija Taos
IT-projektchef, insättningsgarantiexpert Saija Kuivalainen

EU Committee

överdirektör Tuija Taos
IT-projektchef, insättningsgarantiexpert Saija Kuivalainen

- Subgroup SCV

systemekonom Anna Kanninen

PR & Communication Committee

krishanteringsexpert Kristiina Borg

Research Working Group

 

- Subgroup Risk Based Contributions
- Subgroup Stress Tests

ekonom Riku Thilman
systemekonom Anna Kanninen

Banking Union Working Group

IT-projektchef, insättningsgarantiexpert Saija Kuivalainen

 

 

 

 

 

 

IADI

 

General Meeting                                

överdirektör Tuija Taos
IT-projektchef, insättningsgarantiexpert Saija Kuivalainen

Europe Regional Committee

överdirektör Tuija Taos
IT-projektchef, insättningsgarantiexpert Saija Kuivalainen