Hoppa till innehåll

Dataskydd

Behandlingen av personuppgifter styrs av principerna om lagenlighet, skälighet och transparens. Information om dataskyddet finns på Dataombudsmannens byrås webbplats.

Verket för finansiell stabilitet tillämpar gällande reglering i behandlingen av personuppgifter. Behandlingen av personuppgifter är systematisk, relevant och beaktar den registrerades rättigheter.

Beskrivning av hur personuppgifter behandlas vid rekrytering
Beskrivning av hur personuppgifter behandlas vid skötseln av ärenden

Närmare upplysningar lämnas av verkets dataskyddsombud, dokumentförvaltningsexpert Tanja Jyrkönen, tfn 0295 253 513, [email protected]

Tillgänglighet

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://rvv.fi/ och det har utarbetats den 17 september 2020. Vi har bedömt tjänstens tillgänglighet själva.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven

Icke tillgängligt innehåll

2. Oproportionell börda

Verkets webbplats förnyas som bäst och den nya webbplatsen torde lanseras i början av 2021.

Möjlig att uppfatta:

  • 1.3.5 Identifiera inmatningssyfte: Saker som behöver förbättras/korrigeras har upptäckts i den automatiska datainsamlingen i formulärens inmatningsfält. Syftet med namn- och e-postfälten har inte identifierats.
  • 1.3.5 Identifiera inmatningssyfte: Länken ”Öppnas i ett nytt fönster” innehåller ett <title> element, som inte är optimalt med tanke på skärmläsaren. Den RSS-ikon som presenteras i samband med innehållslistan är inte fullt tillgänglig (WAI-ARIA-bilden saknar tillgänglighetsnamn).
  • 1.3.1 Information och relationer, 1.3.3 Sensoriska kännetecken, 1.4.1 Användning av färger: Fältens kanter i formulären uppfyller inte kontrastkraven. Felmeddelandet är visuellt placerat mitt på två fält, man vet inte till vilket fält vilket felmeddelande hör.
  • 1.4.1 Användning av färger: I flera teman uppfyller länkarna i anslutning till innehållet inte tillgänglighetskraven.

Hanterbar:

  • 2.1.1 Tangentbord: Brister har upptäckts i navigeringen på webbplatsen. Den övre balkens nivå 1 fungerar med tangentbordet.
  • 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget): I gamla pressmeddelanden finns länkar som har benämnts "här".

1. Omfattas inte av lagstiftning

  • filer som har skapats med kontorsprogram (t.ex. doc, pdf, odt) och som har publicerats före den 23 september 2018
  • video- eller ljudupptagningar som har publicerats före den 23 september 2020

Ta kontakt

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Berätta om den för oss, så gör vi vårt bästa för att åtgärda den.

Kontakt per e-post:
rahoitusvakausvirasto(at)rvv.fi

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, sänd då först respons till oss som upprätthåller webbplatsen. Det kan räcka 14 dagar innan du får svar. Om du inte är nöjd med svaret eller inte får svar inom två veckor, kan du göra anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats finns exakt information om hur man gör anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter