SUOJATUT TUOTTEET

Vain talletuspankilla on oikeus ottaa vastaan talletuksia. Lain mukaan talletukseksi saa nimittää vain talletuspankin tarjoamaa talletustuotetta. Talletus on vakioehtojen mukainen tallettajan nimellä pankin järjestelmiin avattu pankkitili (avistatili) tai määräaikaistili (määräaikaistalletus). Ainoastaan talletuksilla on niiden turvallisuutta lisäävä talletussuoja. Muut tilimuodot ovat luonteeltaan sijoituksia, joihin talletussuoja ei sovellu. Talletuksen tunnusmerkkeihin kuuluu esimerkiksi, että olet saanut pankiltasi talletustiliä koskevan tilisopimuksen sekä talletustilien yleiset ehdot. Talletussuojarahaston varoista korvataan pankkitilille vastaanotetut varat (ja tilille vielä kirjautumattomat maksujen välityksessä olevat tallettajan saamiset), kuitenkin enintään 100 000 euron määrään asti.

SUOJA ON HENKILÖKOHTAINEN, EI TILIKOHTAINEN

Talletusten tai tilien lukumäärästä riippumatta tallettajan talletukset yhdessä pankissa korvataan 100 000 euroon asti. Yhtenä pankkina pidetään talletussuojan osalta myös pankkeja, jotka vastaavat kokonaan tai osittain toistensa sitoumuksista tai velvoitteista. Tällaisia pankkeja ovat OP Ryhmään, POP Pankki -ryhmään tai Säästöpankkiryhmään kuuluvat pankit.

KERTYNYT KORKO

Talletussuoja kattaa myös saamiselle tiliehtojen mukaan maksettavan koron ainakin siihen päivään saakka, jolloin Rahoitusvakausvirasto tekee talletussuojarahaston korvausvelvollisuutta koskevan päätöksen. Korko sisältyy kuitenkin maksettavaan enimmäismäärään, joten korvattava enimmäismäärä on korosta riippumatta enintään 100 000 euroa.

ASUNNONVAIHTOVARAT

Talletussuoja kattaa oman asunnon kaupasta saadut varat täysimääräisesti kuuden kuukauden ajan, jos varat on tarkoitus käyttää oman asunnon ostoon. Tallettajan saaminen korvataan täysimääräisesti, jos tallettaja osoittaa luotettavasti, että saaminen perustuu varoihin, jotka tallettaja on saanut omassa käytössä olleen asuntonsa myynnistä, ja että varat käytetään uuden, tallettajan omaan käyttöön tulevan asunnon hankkimiseen.

TALLETUSTILIT

PANKKITILI

Pankkitili (avistatili) on talletussuojan piirissä.

MÄÄRÄAIKAISTALLETUS

Määräaikaistalletus (määräaikaistili) on talletussuojan piirissä.

ASP-TILI

ASP-tili on talletussuojan piirissä.

PS-TILI

PS-tiliin liittyvä säästämistili on talletussuojan piirissä. Lisäksi talletussuojan piiriin kuuluu sijoituskohteeksi nimetty talletustili tai määräaikaistalletus.

Ruotsalaisten ISK-tilien (Investeringssparkontoprodukt) talletussuoja vastaa PS-tilien talletussuojaa.

Tanskalaisten eläkesäästösopimusten (Ratepension, Ratepension til sportsudøvere, Ratepension til tidligere selvstændige erhvervsdrivende, Aldersopsparing, Kapitalpension, Selvpension ja Indekskontrakter) talletussuoja vastaa PS-tilien talletussuojaa.

VALUUTTATILI

Talletussuoja on voimassa tilin mahdollisesta valuuttamääräisyydestä huolimatta.

Rahasto voi harkintansa mukaan maksaa korvauksen ulkomaan valuutassa. Rahastolla ei kuitenkaan lähtökohtaisesti ole velvollisuutta suorittaa korvausta muussa valuutassa kuin euroissa. Valuuttatilin haltijan tulee ottaa huomioon mahdollinen valuuttakurssiriski.

SIJOITUSSIDONNAISET TALLETUKSET

Talletussuojaa ei ole tarkoitettu riskillisten sijoitusten suojaamiseen. Lisäksi talletuksen koron tulee olla helposti etukäteen laskettavissa. Tästä syystä sijoitussidonnaisen talletuksen talletussuoja voi olla rajoitettu.

Sijoitussidonnainen talletus tarkoittaa talletustuotetta, jonka korko (ajan kulumisen asemesta) on kokonaan tai osittain sidottu kohde-etuuteen, tyypillisesti osakekorin, kehitykseen. Lisäkorko tarkoittaa korkoa tai tuottoa, joka ei ole sidottu ajan kulumiseen, vaan kohde-etuuden (kuten esimerkiksi osakekorin arvo) kehitykseen. Takuukorko tarkoittaa korkoa, joka on sidottu ajan kulumiseen.

Sijoitussidonnaisen talletuksen pääoma ja takuukorko kuuluvat talletussuojan piiriin. Sijoitussidonnaisen talletuksen lisäkorko ei kuitenkaan kuulu talletussuojan piiriin.

TALLETUSSUOJAN ULKOPUOLELLA

RAHAMARKKINAINSTRUMENTIT

Rahamarkkinainstrumentit eivät kuulu talletussuojan piiriin. Rahamarkkinainstrumentteja ovat mm. pankin liikkeeseen laskema sijoitustodistus sekä nk. rahamarkkinasijoitus. Rahamarkkinasijoitusta nimitetään toisinaan virheellisesti rahamarkkinatalletukseksi. Rahamarkkinasijoitus kuitenkin eroaa talletuksesta esimerkiksi siinä, että rahamarkkinasijoitusta eivät koske tilisopimus ja -ehdot, vaan rahamarkkinasijoituksesta annetaan asiakkaalle ainoastaan nk. vahvistus.

ASIAKASVARAINTILIT SIJOITUSTOIMINNASSA

Talletussuoja ei koske sijoituspalvelutarjoajan nimissä olevia asiakasvaraintilejä. Kysymys on kahden eri suojarahaston, talletussuojarahaston ja Sijoittajien korvausrahaston välisestä työnjaosta. Talletussuojarahasto on perustettu suojaamaan tallettajia ja Sijoittajien korvausrahasto sijoittajia. Nämä varat eivät siis ole talletussuojan piirissä, vaan niiden suojasta vastaa Sijoittajien korvausrahasto.