KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

Rahoitusvakausvirasto tekee yhteistyötä muiden EU-/ETA-maiden talletussuojasta vastaavien tahojen kanssa sekä kahdenvälisesti että kansainvälisten yhteistyöjärjestöjen kautta.

Kahdenvälinen yhteistyö korostuu niiden EU-/ETA-maiden talletussuojajärjestelmien kanssa, joissa on suomalaisten pankkien sivukonttoreita tai joiden pankeilla on Suomessa sivukonttoreita. Sivukonttoreihin liittyvälle yhteistyölle asettaa raamit talletussuojadirektiivi ja sen pohjalta laadittu monenvälinen yhteistyösopimus, johon myös Rahoitusvakausvirasto on liittynyt. Direktiivin mukaan sivukonttorin sijaintimaan talletussuojarahaston tehtävänä on maksaa talletussuojakorvaukset sivukonttorin tallettajille pankin kotivaltion talletussuojarahaston puolesta.

Euroopan talletussuojajärjestelmien yhteistyöjärjestö (European Forum of Deposit Insurers, EFDI) ja kansainvälinen talletussuojajärjestö (International Association of Deposit Insurers, IADI) toimivat aktiivisesti edistääkseen talletussuojajärjestelmien tehokkuutta ja yhteistyötä sekä tiedon, osaamisen ja kokemusten jakamista. Lisätietoa yhteistyöjärjestöistä ja luettelot jäsenistä löytyvät järjestöjen verkkosivuilta:

Euroopan talletussuojajärjestelmien yhteistyöjärjestö (EFDI)
Kansainvälinen talletussuojajärjestö (IADI)

Rahoitusvakausvirasto osallistuu seuraavassa taulukossa listattujen Euroopan talletussuojajärjestelmien yhteistyöjärjestön (EFDI) ja kansainvälisen talletussuojajärjestön (IADI) toimielinten työskentelyyn:

EFDI

 

General Assembly

ylijohtaja Tuija Taos
talletussuoja-asiantuntija, IT-projektipäällikkö Saija Kuivalainen

EU Committee

ylijohtaja Tuija Taos
talletussuoja-asiantuntija, IT-projektipäällikkö Saija Kuivalainen

- Subgroup SCV

tietojärjestelmäekonomisti Anna Kanninen

PR & Communication Committee

kriisinratkaisuasiantuntija Kristiina Borg

Research Working Group

 

- Subgroup Risk Based Contributions
- Subgroup Stress Tests

ekonomisti Riku Thilman
tietojärjestelmäekonomisti Anna Kanninen

Banking Union Working Group

talletussuoja-asiantuntija, IT-projektipäällikkö Saija Kuivalainen

 

 

 

 

 

 

IADI

 

General Meeting                                

ylijohtaja Tuija Taos
talletussuoja-asiantuntija, IT-projektipäällikkö Saija Kuivalainen

Europe Regional Committee

ylijohtaja Tuija Taos
talletussuoja-asiantuntija, IT-projektipäällikkö Saija Kuivalainen