RVV ja arvonmäärityspalvelujen kilpailutushanke

19.5.2020 9.11
Tiedote

Rahoitusvakausvirasto (RVV) ja Valtion yhteishankintayksikkö Hansel jatkavat vuonna 2019 käynnistettyä hankintamenettelyä, joka kohdistuu RVV:n kriisinratkaisutoimivaltaan kuuluvien laitosten ja sijoituspalveluyritysten mahdollisessa kriisinratkaisutilanteessa käytettäviin riippumattomiin arvonmäärityspalveluihin.
 
Avoinna olevan julkisen kilpailutuksen tavoitteena on toteuttaa puitejärjestely arvonmäärityspalveluita tuottavien palveluntarjoajien kanssa ja siten edistää Rahoitusvakausviraston toimintaedellytyksiä kansallisena kriisinratkaisuviranomaisena.  
 
Tarjouspyyntöasiakirjat löytyvät Hanki-tarjouspalvelusta 

Tarjoukset tulee toimittaa viimeistään 15.6.2020 kello 10.