Hyppää sisältöön

EBA julkistanut lopullisen standardiluonnoksen yksinkertaiset velvoitteet arviointikehikosta

20.12.2017 15.43
Tiedote

Euroopan Pankkiviranomainen (EBA) on 19.12.2016 julkaissut lopullisen standardiluonnoksen yksinkertaistettujen velvoitteiden soveltamisesta elvytys- ja kriisinratkaisusuunnitelmiin.

Standardiluonnoksessa kuvataan kaksivaiheista arviointimenetelmää. Ensimmäisessä vaiheessa hyödynnetään O-SII-menetelmän pisteytystä arvioitaessa laitoksen kaatumisen vaikutuksia rahoitusjärjestelmälle ja taloudelle laajemmin. Toisessa vaiheessa arvioidaan laitoksen kaatumisen vaikutuksia tarkastelemalla laadullisia seikkoja kuten se, mikäli laitoksella on kriittisiä toimintoja.

EBA:n tiedote, lopullinen standardiluonnos sekä raportti siitä, miten yksinkertaisia velvoitteita on sovellettu eri EU-maissa löytyvät EBA:n kotisivuilta.

Rahoitusvakausvirastolla oli jäsenyys raportin laatineessa asiantuntijatyöryhmässä.

Lisätietoja antavat kriisinratkaisuasiantuntija Hanna Westman ([email protected]) ja johtava kriisinratkaisuasiantuntija Reima Letto ([email protected]).