YHTEISÖJEN SUOJA

Suojan piiriin kuuluvat kaikki yritykset, säätiöt sekä yhdistykset. Yritykset ovat talletussuojan piirissä yhtiömuodosta ja koosta riippumatta. Talletussuojan piirissä ovat kaikki tallettajat lukuunottamatta alla kohdassa Talletussuojan ulkopuoliset tahot lueteltuja tahoja.

YRITYKSET

Yritykset kuuluvat talletussuojan piiriin yhtiömuodosta ja koosta riippumatta.

YHDISTYKSET JA SÄÄTIÖT

Yhdistykset ja säätiöt kuuluvat talletussuojan piiriin.

TALLETUSSUOJAN ULKOPUOLISET TAHOT

Talletussuojan piiriin eivät kuulu:

  • julkisyhteisöt, esimerkiksi valtio ja valtion laitokset, kunta ja kuntayhtymä sekä Ahvenanmaan maakunta

  • luottolaitos, sijoituspalveluyritys, rahastoyhtiö, vaihtoehtorahastojen hoitaja ja rahoituslaitos

  • vakuutusyhtiö, vakuutusyhdistys, eläkesäätiö ja vakuutuskassa.