VIRASTO TYÖPAIKKANA

Virasto on itsenäinen virasto, jonka työntekijät ovat virkasuhteessa virastoon. Virastossa työskentelee ylijohtajan lisäksi 12 asiantuntijaa erilaisissa tehtävissä. Naisten osuus henkilöstöstä on 54 prosenttia ja miesten 46 prosenttia.

Viraston työssä painottuu kansainvälinen toiminta osana eurooppalaista yhteistyöverkostoa. Tämä näkyy tiiviinä yhteistyönä SRB:n (Single Resolution Board) kanssa sen täysistunnossa ja komiteoissa sekä SRB:n asettamissa sisäisissä kriisinratkaisutiimeissä, joissa valmistellaan yksittäisiä laitoksia koskevia asioita. Lisäksi työn kansainvälisyys näkyy rajat ylittäville pohjoismaisille pankkiryhmille perustetuissa kriisinratkaisukollegioissa. Myös talletussuojajärjestelmään liittyen toimitaan rajat ylittävässä yhteistyössä muiden maiden talletussuojajärjestelmien kanssa ja osallistutaan yhteistyöhön kansainvälisissä yhteistyöelimissä.

Kotimaassa virasto toimii tiiviissä yhteistyössä Finanssivalvonnan, Suomen Pankin ja valtiovarainministeriön kanssa.

Työpaikka virastossa tarjoaa yhteiskunnan kannalta merkityksellisiä ja haastavia asiantuntijatehtäviä sekä näköalapaikan pankkiunionin toisen pilarin, yhteisen kriisinratkaisumekanismin vuonna 2015 käynnistyneeseen toimintaan. Kansainvälinen toiminta on työssä arkipäivää ja tiivis yhteys SRB:hen tukee mahdollisuutta kehittyä krisiinratkaisun ammattilaiseksi

Virastolla on uudet toimitilat Helsingin ydinkeskustassa sekä modernit työvälineet. Viraston sisäisessä toiminnassa korostetaan avoimuutta, yhdessä tekemistä ja yhdessä oppimista, keskinäistä luottamusta sekä kunnioitusta. Ulkoisessa toiminnassa korostetaan asiantuntijuutta, selkeyttä, avoimuutta ja ketteryyttä.

Avoimet työpaikat

Virastossa ei ole tällä hetkellä avoimia työpaikkoja.