VIRASTO TYÖPAIKKANA

Virasto on itsenäinen virasto, jonka työntekijät ovat virkasuhteessa virastoon.  Virastossa työskentelee ylijohtajan lisäksi 14 asiantuntijaa erilaisissa tehtävissä. Naisten osuus henkilöstöstä on 57 % prosenttia ja miesten 43 %.

Työpaikka virastossa tarjoaa yhteiskunnan kannalta merkityksellisiä ja haastavia asiantuntijatehtäviä sekä näköalapaikan pankkiunionin toisen pilarin, yhteisen kriisinratkaisumekanismin vuonna 2015 käynnistyneeseen toimintaan. 

Työssä virastossa painottuu kansainvälinen toiminta osana eurooppalaista yhteistyöverkostoa. Tämä näkyy tiiviinä yhteistyönä SRB:n kanssa sen täysistunnossa ja komiteoissa sekä SRB:n asettamissa sisäisissä kriisinratkaisutiimeissä, joissa valmistellaan yksittäisiä laitoksia koskevia asioita. Lisäksi työn kansainvälisyys näkyy rajat ylittäville pohjoismaisille pankkiryhmille perustetuissa kriisinratkaisukollegioissa. Myös talletussuojajärjestelmään liittyen toimitaan rajat ylittävässä yhteistyössä muiden maiden talletussuojajärjestelmien kanssa ja osallistutaan yhteistyöhön kansainvälisissä yhteistyöelimissä. 

Kotimassa virasto toimii tiiviissä yhteistyössä Finanssivalvonnan, Suomen Pankin ja valtiovarainministeriön kanssa.

Virastolla on uudet toimitilat Helsingin ydinkeskustassa sekä modernit työvälineet. Viraston sisäisessä toiminnassa korostetaan avoimuutta, yhdessä tekemistä ja yhdessä oppimista, keskinäistä luottamusta sekä kunnioitusta. Ulkoisessa toiminnassa korostetaan asiantuntijuutta, vastuullisuutta ja yhteistyöhalukkuutta.  

Avoimet työpaikat

Rahoitusvakausvirastossa ei ole tällä hetkellä avoimia työpaikkoja.