Rahoitusvakausvirastossa nimitysuutisia
Tiedote 14.3.2018 10.37
Rahoitusvakausvirastossa nimitysuutisia
Tiedote 7.12.2017 14.41

Rahoitusvakausviraston organisaatiota on uudistettu 1.3.2018 alkaen

1.3.2018 17.51
Tiedote

Reima Letto ja Saija Kuivalainen uusia yksikönpäälliköitä

Virastossa tehdyn työjärjestyksen muutoksen myötä virastoon on perustettu kaksi yksikköä: Kriisinratkaisuyksikkö ja Talletussuoja- ja hallintoyksikkö. Organisaatiomuutoksen myötä pyritään vastaamaan paremmin viraston kasvaneen työ- ja henkilöstömäärän, yhteistyökumppaneiden määrän ja johtamistyömäärän haasteisiin.

Johtava kriisinratkaisuasiantuntija Reima Letto on määrätty hoitamaan Kriisinratkaisuyksikön päällikön tehtäviä ja IT-projektipäällikkö, talletussuoja-asiantuntija Saija Kuivalainen Talletussuoja- ja hallintoyksikön päällikön tehtäviä.

Rahoitusvakausviraston työjärjestys

Rahoitusvakausvirasto osana yhteistä kriisinratkaisumekanismia