TALLETUSSUOJAN MAKSATUSJÄRJESTELMÄHANKE

Rahoitusvakausvirasto on asettanut talletussuojan maksatusjärjestelmähankkeen, jossa tavoitteena on luoda prosessit ja rakentaa tarvittavat järjestelmät talletuksia koskevaan tiedonkeruuseen ja talletussuojakorvausten maksatukseen kriisitilanteissa. Hankkeen toimikausi on 1.3.2016–31.12.2017. Tällä sivulla tiedotetaan hankkeen etenemisestä.

Rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 5 luvun 10 §:n mukaan Rahoitusvakausviraston on suoritettava korvaukset tallettajille seitsemän työpäivän kuluessa 9 §:ssä tarkoitetusta viraston päätöksestä koskien talletusten korvaamista talletussuojarahaston varoista. Lain 5 luvun 2 §:n mukaan talletuspankeilla on velvollisuus toimittaa virastolle tiedot korvauskelpoisista ja korvattavista talletuksista viraston pyytäessä ja rakennettava tätä varten sisäiset järjestelmät. Nopeaan maksatukseen siirtymistä koskee vuoden 2019 loppuun ulottuva siirtymäaika, mutta pankkien velvoitteelle ei ole säädetty siirtymäaikaa.

VALMISTELUJA TEHDÄÄN YHDESSÄ TOIMIALAN KANSSA

Toukokuussa 2016 aloitti toimintansa säännöllisesti kokoontuva TALSU-hankkeen yhteistyöryhmä, jossa on Rahoitusvakausviraston lisäksi edustajia talletuspankeista ja Finanssialan Keskusliitosta. Työryhmän tavoitteena on valmistella yhteistyössä korvattavia talletuksia koskevan konekielisen Single Customer View (SCV) -tiedonkeruun määritykset vuoden 2016 loppuun mennessä.

MAKSATUSJÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN ALUSTAVA KUVAUS

Hankkeen esiselvitysvaiheen aikana Rahoitusvakausvirasto on laatinut alustavan kuvauksen talletussuojakorvausten maksatusprosessista ja rakennettavasta järjestelmäkokonaisuudesta. Kuvaus tarkentuu ja se vahvistetaan hankkeen suunnitteluvaiheen aikana.

Rakennettava järjestelmäkokonaisuus voidaan jakaa seuraaviin osiin:

  • tiedonkeruu pankeilta ja tallettajilta
  • TALSU-järjestelmä kerättävien tietojen validointiin, käsittelyyn ja tarvittavien tietoaineistojen muodostamiseen
  • korvausten maksatus
  • korvauspäätösten antaminen.

Järjestelmäkokonaisuuden alustava kuvaus löytyy täältä

 

Lisätietoja

Hankkeen projektipäällikkö:
IT-projektipäällikkö, talletussuoja-asiantuntija Saija Kuivalainen
0295 253 532
saija.kuivalainen(at)rvv.fi