KONTAKTINFORMATION

TAOS, Tuija överdirektör 0295 253 510
HAAJANEN, Jyrki krishanteringsexpert 0295 253 520
HARTIKAINEN, Tuija krishanteringsexpert 0295 253 528
HIETANIEMI, Kari systemekonom 0295 253 536
HIILIVIRTA, Ursula administrativ assistent 0295 253 512
HÄMÄLÄINEN, Harri krishanteringsexpert 0295 253 523
JYRKÖNEN, Tanja dokumentförvaltningsexpert 0295 253 513
KAINU, Janne krishanteringsexpert 0295 253 526
KAINULAINEN, Pekka krishanteringsexpert 0295 253 521
KANNIAINEN, Linda administrativ jurist 0295 253 518
KANNINEN, Anna systemekonom 0295 253 534
KUIVALAINEN, Saija IT-projektchef, insättningsgarantiexpert 0295 253 532
LETTO, Reima ledande krishanteringsexpert 0295 253 524
THILMAN, Riku ekonom 0295 253 542
WESTMAN, Hanna krishanteringsexpert, chefsekonom 0295 253 522

 

Personalens e-postadresser har formen fornamn.efternamn(at)rvv.fi

Verkets e-postadress är rahoitusvakausvirasto(at)rvv.fi

 

Växel om Verket för finansiell stabilitet        0295 253 500
Insättningsgaranti, servicetelefon vardagar kl. 9-11   0295 253 530

 

Besöksadress:

Snellmansgatan 6, Helsingfors

PL 133, 00171 Helsingfors