PANKKILUETTELO

TALLETUSSUOJARAHASTON KOTIMAISET JÄSENPANKIT

​Kaikki Suomessa toimiluvan saaneet talletuspankit ovat kotimaisen Talletussuojarahaston jäseniä. Ne ovat siten kotimaisen Talletussuojarahaston tarjoaman talletussuojan piirissä.

Yhtenä pankkina pidetään talletussuojan osalta myös pankkeja, jotka vastaavat kokonaan tai osittain toistensa sitoumuksista tai velvoitteista.

Tällaisia pankkeja ovat OP Ryhmään, POP Pankki -ryhmään tai Säästöpankkiryhmään kuuluvat pankit.

Kotimaiset pankit (Excel) päivitetty 2.1.2017

KOTIMAISTEN PANKKIEN SIVULIIKKEET ULKOMAILLA

Suomalaisen pankin sivuliike ulkomailla on kotimaisen talletussuojan piirissä. Mikäli kohdemaan suojan kuitenkin arvioidaan olevan suomalaista talletussuojaa kattavampi, on sivuliikkeen talletuksille voitu hakea täydennyssuojaa kohdemaan talletussuojajärjestelmästä.

Ulkomailla olevat sivuliikkeet (Excel) päivitetty 2.1.2017

SUOMESSA TOIMIVAT ULKOMAISTEN PANKKIEN SIVULIIKKEET

​Suomessa toimii muista EU-maista tai ETA-maista kotoisin olevien pankkien sivuliikkeitä, jotka ottavat vastaan talletuksia. Nämä sivuliikkeet kuuluvat kotivaltionsa talletussuojajärjestelmän piiriin, eivätkä ne ole suomalaisen talletussuojarahaston tarjoaman suojan piirissä. Esimerkiksi Ruotsissa talletussuojajärjestelmästä vastaa Riksgälden, jonka nettisivuilta löytyy talletussuojainformaatiota myös suomeksi.

Euroopan talousalueella toimivia talletussuojajärjestelmiä ohjaa vuonna 2014 annettu EU:n talletussuojadirektiivi ja järjestelmien tarjoaman suojan taso on pitkälti yhdenmukaistettu 100 000 euroon. On kuitenkin huomattava, ettei ulkomaisella talletussuojajärjestelmällä ole välttämättä velvollisuutta suorittaa korvausta muussa kuin kotimaansa valuutassa ja myös talletussuojan taso voi olla sidottu talletussuojajärjestelmän kotivaluuttaan. Tilinhaltijan tulee tällöin ottaa huomioon suojaan mahdollisesti liittyvä valuuttakurssiriski.

Suomessa markkinoivat aktiivisesti palveluitaan myös sellaiset ulkomaiset pankit, joilla ei ole Suomessa sivukonttoria, ja joiden valvonnasta ja talletussuojasta vastaa pankin kotivaltio. Tällaiset toimijat (esimerkiksi Bank Norwegian) eivät sisälly ”Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivuliikkeet” -listaan.

Ulkomaisten pankkien sivuliikkeet (Excel) päivitetty 2.1.2017